Úvod   »   Aktuality   »   Citlivosť mikrofónu

Citlivosť mikrofónu

Pri natáčaní s rôznymi typmi mikrofónov ste si iste všimli, že niektoré vyžadujú nižší "gain" ako iné. Hovorí sa tiež, že sú hlasné. Tento parameter sa označuje ako citlivosť mikrofónu.
 

Citlivosť v Európe a Amerike

 
Keď umiestnite k rovnakému zdroju zvuku rôzne mikrofóny, každý bude dávať inú úroveň signálu. Inými slovami, niektoré mikrofóny sú citlivejšie ako iné, hoci zvuk majú podobný. Aby sa to ešte skomplikovalo, existujú rôzne metódy na meranie citlivosti.
 
V Európe sa citlivosť (čiže "faktor prenosu") vyjadruje v milivoltoch (mV) na Pascal, pričom 1 Pa zodpovedá SPL 94 dB. Inými slovami - pomer výstupného napätia signálu na jednotku tlaku.
 
V Amerike sa citlivosť vyjadruje vo vzťahu k hypotetickému mikrofónu, ktorý má na výstupe napätie 1 V pri akustickom tlaku 1 Pa (teda 94 dB). Tento hypotetický mikrofón je oveľa hlasnejší, než akýkoľvek skutočný mikrofón, a preto je hodnota citlivosti vždy záporná. Je tiež trochu zavádzajúce, že -40 dB je viac (tzn. citlivejší) ako -50 dB. Táto metóda má ale jednu výhodu – jednoducho môžete odhadnúť, aké nastavenie vstupu na mixpulte potrebujete pre priemerne hlasný zdroj zvuku.
 
Typický kondenzátorový mikrofón má oveľa vyššiu výstupnú úroveň ako dynamický. Neumann TLM 103 je viac ako o 20 dB "hlasnejší" ako dynamický Sennheiser MD 441, ktorý je inak mimoriadne citlivý
 

 

Typické hodnoty

 
Nesmie vás prekvapiť, že rôzne technológie výroby mikrofónovej kapsule dávajú rôznu citlivosť.
 
Pre dynamické mikrofóny je typická citlivosť 1 - 4 mV/Pa, alebo -60 až -48 dB pri 1V/Pa. Páskové mikrofóny sú menej citlivé, zatiaľ čo dynamické mikrofóny s pohyblivou cievkou sa pohybujú medzi 3 a 4 mV/Pa.
 
Kondenzátorové mikrofóny sú oveľa citlivejšie ako dynamické. Ich citlivosť môže byť 8 až 32 mV/Pa (-42 až -30 dB pri 1V/Pa).
 

Kedy je citlivosť dôležitá?

 
Je dobré vedieť, že citlivosť je dôležitý parameter iba pre dynamické mikrofóny. Na takých nízkych úrovniach je totiž dôležitý každý decibel či milivolt, ktorý pomôže dosiahnuť silnejší signál (a tým aj nižší šum).
 
U kondenzátorových mikrofónov nie je citlivosť zásadným parametrom. Presné číslo vás nemusí zaujímať, pretože akákoľvek hodnota nad 8 mV/Pa je dostatočná na maskovanie šumu pri použití takmer ľubovoľného predzosilňovača. Niekto si môže myslieť, že veľká citlivosť môže vykompenzovať horšiu hodnotu vlastného šumu mikrofónu. To je ale omyl, pretože gain síce nastavujete podľa citlivosti, ale šumu sa aj tak nezbavíte.
 
Väčšia citlivosť môže byť naopak prínosom pre prácu s lacnými predzosilňovačmi. Tieto predzosilňovače majú "tupý" a mŕtvy zvuk pri gaine nad 50 dB, a také nastavenie pri použití citlivého mikrofónu ani nevyužijete.

Source: neumann.com