Úvod   »   Kontakt, distribúcia a servisné centrum

Kontakt, distribúcia, servis

 oficiálny distribútor výrobkov firmy Georg Neumann GmbH na Slovensku v spolupráci firmou Panter Praha
 
 
Adresa prevádzky  a poštová adresa:                           Adresa sídla:
ELVIA PRO SLOVAKIA, s.r.o                                             ELVIA PRO SLOVAKIA, s.r.o
Seberíniho 1                                                                      Mudroňova 63
821 03 Bratislava                                                               811 03 Bratislava

Tel:  +421 2 4341 1928,29
Fax: +421 2 4341 1931

Prevádzková doba - predaj, distribúcia, servis
Pondelok až piatok:
  8.00 - 12.00
13.00 - 16.00

e-mail: sales@elviapro.sk

www.neumannaudio.sk
www.elviapro.sk