Úvod   »   Aktuality   »   Frekvenčný rozsah

Frekvenčný rozsah

Frekvenčný rozsah je najznámejším parametrom, pretože sa vzťahuje na to, čo je najdôležitejšie - k zvuku. Ale vypovedá frekvenčná krivka naozaj o zvuku mikrofónu?

 

Čo nám povie frekvenčná krivka - a čo nie

 
Všeobecne - údaj "20 Hz - 20 kHz" nám nič nepovie. Obrázok frekvenčnej krivky je už lepší, pretože ukazuje vyváženosť zvuku. Pokiaľ napríklad vidíte zdvih na vyšších frekvenciách, povedzme o 6 dB, môžete počítať s ostrejším zvukom. Graf vám ale nepovie nič o charaktere tejto „ostrosti“ – či bude znieť hodvábne alebo drsne.
 
Veľmi vyrovnaná frekvenčná charakteristika mikrofónu Neumann KM 184

 
Neumann TLM 103 so zvýraznenými vyššími frekvenciami

 
 

Ako čítať frekvenčnú krivku

 
Pozrime sa na os X: Frekvencie sa zobrazujú na logaritmickej stupnici, ktorá je bližšia ľudskému vnímaniu ako lineárna. Stupnica je delená po oktávach (ktoré získate zdvojnásobením frekvencie). Vzdialenosť medzi 100 Hz a 200 Hz je rovnaká ako medzi 1000 Hz a 2000 Hz alebo medzi 10000 Hz a 20000 Hz.
 
A krátky úvod do jednotlivých rozsahov:
 
menej ako 40 Hz: sub basy Okrem veľkého bubna (kopáka) obsahuje veľmi málo hudobných informácií.
 
40 - 200 Hz: basy Najhlbší tón kontrabasu je 40 Hz, najhlbší tón gitary je 80 Hz. Najhlbší tón mužského hlasu (barytón) je 100 Hz, hoci niekedy počujeme ešte hlbší hlas, napríklad u spevákov country. Väčšina speváčok aj spevákov populárnej hudby začína nad 150 Hz.
 
200 - 500 Hz: nižšie stredy To sú frekvencie "tela" väčšiny hudobných nástrojov. V tomto rozsahu má aj ľudský hlas najväčšiu energiu.
 
500 - 3000 Hz: stredy Je to základ charakteru zvuku, pretože v tomto rozsahu je ľudské ucho najcitlivejšie aj na najmenšie detaily. Je to tiež rozsah prenášaný telefónom, aby sme mohli spoznať volajúceho.
 
3000 - 7000 Hz: vyššie stredy Rozsah dôležitý pre definíciu zvuku a dobrú zrozumiteľnosť. Je to tiež priestor rečových spoluhlások.
 
7000 - 14000 Hz: výšky Rozhodujúci priestor pre pocit zvukového lesku a čistoty. Nadmiera týchto frekvencií ale spôsobuje rušivú ostrosť zvuku. V tomto rozsahu sa pohybujú hlásky S a T, zvuk činela alebo sláčikov.
 
viac ako 14000 Hz: vzdušné pásmo Dôležitý rozsah pre nahrávky, ktoré majú znieť draho alebo super kvalitne. Tieto frekvencie dodávajú hlasu a sláčikovým nástrojom pocit vzdušnosti. Avšak, príliš hudobných informácií neobsahujú.
 
Zdvih na výškach u Neumann KMS 104

 
Zdvih na výškach u Neumann KMS 105

 
Zdvih okolo 10 kHz je pri KMS 104 plochejší a širší, zatiaľ čo pri KMS 105 je ostrejší
 

Porovnávanie frekvenčných kriviek

 
Pokiaľ porovnávate rôzne mikrofóny, vždy si všímajte, aká je mierka osi X. Niektorí výrobcovia používajú veľké dieliky, ktoré opticky vyrovnávajú krivku. A menej seriózni výrobcovia generujú frekvenčnú krivku, hoci na to nemajú vhodné vybavenie. "Mŕtva" komora a presné meracie prístroje sú veľmi drahé, naproti tomu ceruzka alebo program Maľovanie vo Windows je tak lacný!
 
Štúdiové mikrofóny sú väčšinou vyváženejšie ako mikrofóny pre "live" použitie, ale nie sú dokonale lineárne. Väčšina mikrofónov má zdvih na vyšších frekvenciách – na vyšších stredoch alebo na výškach. Zatiaľ čo frekvenčné krivky nám môžu pomôcť, napríklad pri porovnávaní bodu a úrovne zdvihu, publikované grafy často zobrazujem nereálne hodnoty, alebo hodnoty, ktoré sú zbožným prianím výrobcu, zvlášť pri lacných mikrofónoch.

Source: neumann.com