Úvod   »   Aktuality   »   Impedancia mikrofónu

Impedancia mikrofónu

Každý mikrofón väčšinou máva v návode na použitie uvedené dve hodnoty impedancie - výstupné, čiže nominálnu impedanciu a zaťažovaciu impedanciu. Aký je medzi nimi rozdiel? A čo je vlastne impedancia?

 

Výstupná impedancia

 
Ako pravdepodobne viete, elektrický signál je vlastne striedavé napätie. A jednoducho povedané, impedancia je druh odporu. Mikrofóny mávajú výstupnú impedanciu menšiu ako 200 Ohmov. Tak nízka impedancia dovoľuje použiť aj veľmi dlhé káble bez skreslenia signálu. Je to veľká výhoda, napríklad proti elektrickým gitarám, pri ktorých sa vďaka vysokej impedancii snímačov stráca kvalita signálu už po niekoľkých metroch.
 

Zaťažovacia impedancia

 
Zaťažovacia impedancia nie je vlastnosťou samostatného mikrofónu, ale následného zariadenia, napríklad mikrofónneho predzosilňovača. Technicky povedané, nízka vstupná impedancia predstavuje veľkú záťaž pre zariadenie, ktoré sa k nej pripája. V našom prípade je to mikrofón, ktorý musí „viac pracovať“ aby poskytol dostatočný výkon. Výsledkom môže byť počuteľné skreslenie, obzvlášť pri vyšších úrovniach signálu. Tomu sa môžeme vyhnúť malou záťažou, to znamená veľkou impedanciou.
 
V ideálnom prípade by mala byť zaťažovacia impedancia aspoň päťkrát väčšia ako výstupná impedancia. Takže pokiaľ má mikrofón výstupnú impedanciu 200 Ohmov, mal by mať predzosilňovač vstupnú impedanciu minimálne 1000 Ohmov. To je hodnota, ktorú nájdete v technických parametroch ako "odporúčanú zaťažovaciu impedanciu" alebo "minimáciu zaťažovaciu impedanciu" (recommended load impedance/rated load impedance). To je minimálna impedancia, pri ktorej výrobca zaručuje vlastnosti mikrofónu.
 
Ak máte predzosilňovač s väčšou vstupnou impedanciu, je to v poriadku. Keď ale pripojíte mikrofón k predzosilňovaču s výrazne nižšou vstupnou impedanciou, zvuk bude chudobnejší o najvyššie aj najnižšie tóny a zároveň sa zhorší SPL, čiže úroveň akustického tlaku. Avšak, mikrofón si nezničíte.
 

Zhrnutie

 
Tak aký máte dojem z impedančných hodnôt? Nič veľa? Väčšina štúdiových mikrofónov má výstupnú impedanciu 200 Ohmov, prípadne ešte menej. Presná hodnota má význam iba pre snímanie klasickej hudby, pretože v koncertných sálach sú väčšinou inštalované veľmi dlhé mikrofónne káble. V malom domácom štúdiu to nie je príliš dôležité. Okrem toho, takmer všetky štúdiové mikrofónne predzosilňovače majú vstupnú impedanciu oveľa vyššiu ako je minimálna zaťažovacia impedancia, odporúčaná výrobcom. Takže - žiadny problém.
 
Napriek tomu existuje jedna výnimka. Niektoré nové predzosilňovače majú možnosť nastavenia vstupnej impedancie. Pokiaľ má túto možnosť práve váš predzosilňovač, jednoducho nastavte najvyššiu hodnotu a zabudnite na to.

Source: neumann.com