Úvod   »   Aktuality   »   Vlastný šum

Vlastný šum

Vlastný šum (self-noise), alebo zodpovedajúca úroveň šumu (equivalent noise level) je najpoužívanejší technický parameter. Šumiacu nahrávku nikto nepotrebuje; sme ochotní tolerovať iba taký šum, ktorý nás neodvádza od počúvania hudby.

 

Prečo je vlastný šum dôležitý?

 
Šum môže byť na obtiaž. Mikrofón s veľkým šumom musíme umiestniť čo najbližšie k zdroju zvuku, aby sme získali nahrávku s prijateľným pomerom signál-šum, zatiaľ čo u kvalitného nízkošumového mikrofónu máme oveľa väčšie možnosti. Malý šum teda nie je iba technická veličina, ale dáva nám voľný protor pre vašu kreativitu.
 
Pri kondenzátorových mikrofónoch sa šum udáva hodnotou "zodpovedajúcou úroveň šumu" (equivalent noise level). Bežný termín je ale „vlastný šum“, pretože tento signál vychádza z mikrofónu pri absencii akéhokoľvek zdroja zvuku. Správny spôsob, ako zmerať vlastný šum, je vložiť kompletný mikrofón do zvukotesnej nádoby a merať signál na výstupe mikrofónu. Niektorí výrobcovia ale merajú šum mikrofónu bez mikrofónovej kapsule, čo dáva opticky lepšie, ale nepravdivé výsledky.
 
Vlastný šum sa bežne meria v dB-A. "A" (A-weighting) značí metódu pre simuláciu ľudského vnímania, ktoré je oveľa menej citlivé na šum pri nízkej frekvencii ako na šum pri stredných frekvenciách. Táto vlastnosť je daná rozsahom ľudského hlasu. Solídni výrobcovia mikrofónov, ako je Neumann (alebo Sennheiser), dopĺňajú hodnotu šumu o veličinu zodpovedajúcu prísnym meracím štandardom, zatiaľ čo iní si vyberajú metódu merania, ktorá dáva nižšie výsledné číslo
 
Zariadenie na meranie vlastného šumu mikrofónu
 

 

Aká hodnota vlastného šumu je dobrá?

 
10 dB-A: Hodnota nižšia ako 10 dB-A znamená výnimočne nízky šum. Presné číslo nie je také dôležité, pretože aj vo veľmi tichom nahrávacom štúdiu je väčší priestorový šum ako 10 dB-A. Tieto hodnoty dosahujú iba najmodernejšie typy veľkomembránových kondenzátorových mikrofónov, ako je napríklad Neumann TLM 103.
 
11-15 dB-A: veľmi dobrá hodnota, rozoznateľná iba pri tichých pasážach. Väčšinou je tento šum v kontexte celého spracovania nepočuteľný. Hodnota 10-15 dB-A je charakteristická pre kondenzátorové mikrofóny s malou membránou (Neumann KM 184) alebo pre najlepšie kondenzátorové elektrónkové mikrofóny, ako je Neumann M 149 Tube.
 
16-19 dB-A: dobrá hodnota pre väčšinu použitia. Šum je počuteľný pri natáčaní relatívne tichých nástrojov, ale prevažne neruší.
 
20-23 dB-A: Pri štúdiových mikrofónoch je to vyššia hodnota šumu, pri ktorej už sa započítava každý decibel. Šum je počuteľný a mikrofón s touto hodnotou môžete použiť iba pre veľmi hlasné nástroje, nie pre úroveň bežného hovoru.
 
24 dB-A a viac: Mikrofóny so šumom nad 24 dB-A nie je možné použiť pre štúdiovú nahrávku. Pri dynamických mikrofónoch sa hodnota vlastného šumu neuvádza, pretože závisí od použitého mikrofónneho predzosilňovača. Všeobecne povedané - dynamické mikrofóny so špičkovým nízkošumovým predzosilňovačom mávajú vlastný šum okolo 18 dB-A
 

Pomer signál/šum

 
Iný spôsob, ako vyjadriť úroveň šumu, je určenie pomeru signál/šum. Ale k akému signálu? Referenčný akustický tlak na meranie šumu je 94 dB, čo zodpovedá tlaku 1 Pa. Môžeme teda jednoducho počítať:
 
signál/šum (dB-A) = 94 dB - vlastný šum (dB-A)
 
Skutočný pomer signál/šum samozrejme závisí na akustickom tlaku použitého zdroja zvuku.

Source: neumann.com